Hjälp till din familj

Så söker du bidrag

 

Att ditt barn drabbats av cancer är sannolikt något av det värsta som kan hända. Den sorg, ilska och förtvivlan som finns inbyggt i detta är fullständigt omöjlig att föreställa sig för den som inte själv drabbas. Alla hoppas. Alla kämpar. Alla vill.

Det är under tiden från det man får en diagnos till dess man blir frisk eller om det värsta inträffar – som Stiftelsen Henrik Superman verkar. Det kan vara bidrag till allt från en upplevelse, till resor. Kanske en iPad, elgitarr, upplevelse eller en TV till rummet på sjukhuset.

Ansökan om bidrag görs till barn som ännu ej fyllt 18 år.  Generellt får ett barn bara ansöka om bidrag en gång. Om ansökan skickats in för samma barn tidigare v g ange detta. Bidrag kan även utdelas till familjer för att underlätta livet med sjukt barn. V g ange om ni har sökt bidrag på annat sätt och var i så fall.

För att kunna behandla er ansökan behöver vi ett sjukintyg som inte är mer än 9 månader gammalt och  som bekräftar sjukdomstillståndet. Bifogas i ansökan.

Ansök genom att fylla i formuläret nedan. Vi hör av oss! (Alla uppgifter är obligatoriska.)

Söker bidrag

Vänligen fyll i formuläret nedan